Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE LA BAMBA

 I.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy bądź realizację zamówienia złożonego poprzez stronę www.labamba.com.pl jest: Piotr Niedźwiedzki, JaPaPi Print Piotr Niedźwiedzki, ul. S. Batorego 4, 96-100 Skierniewice NIP 836-177-94-11 REGON 384422870.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby wskazany  powyżej  bądź poprzez adres e-mail: sklep@labamba.com.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie poprzez formularz kontaktowy czy też realizację Twojego zamówienia poprzez stronę internetową sklepu  www.labamba.com.pl

Administrator może w ten sposób uzyskać między innymi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podczas składania zamówienia możesz także przesłać Administratorowi swoje zdjęcia (pliki).

II. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES”

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
  – Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: –
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  – Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych::
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • Instagram [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA]
  • Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
  1. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

III.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, zgłoszoną reklamację, żądanie, bądź przekazania informacji;
 • realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ochrony praw Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO;

    IV. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 

Dostępu do swoich danych;

Sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 1. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 2. Przenoszenia danych;
 3. Prawo do sprzeciwu co oznacza, że w każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu wskazanym powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem, wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe.

 V. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa. Jednakże w zakresie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Twoje zdjęcia i lista gości które potrzebne są tylko i wyłącznie do realizacji Twojego zamówienia – przechowywane będą przez okres 30 dni od daty odbioru zamówienia. Po tym czasie będą trwale usuwane –  chyba, że zaistnieje sytuacja związana z koniecznością  dochodzenia roszczeń –  w takiej sytuacji dane mogą być przechowywane na czas zakończenia sporu.

VI. 

 ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. firmie księgowej,
 2. operatorom pocztowym i kurierom,
 3. bankom, w zakresie realizacji płatności,
 4. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

VII. 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia, odpowiedzi na zadane pytanie czy wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. np. wystawienia faktury VAT.

Nadto, jeżeli przekazałeś nam dane osobowe swoich pracowników, członków rodziny czy znajomych informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Ciebie im udostępniona.

VIII. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

IX.     

ZGODA ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYCOFANIA ZGODY

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

X.

OCHRONA DANYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI.

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru,  nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

XII. 

Zmiana Polityki prywatności 

Niniejsza polityka bezpieczeństwa podlega okresowej aktualizacji.