Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość bądź realizację Twojego zamówienia jest: Paulina Niedźwiedzka, LABAMBA Paulina Niedźwiedzka, ul. S. Batorego 4, 96-100 Skierniewice NIP 834-184-00-53 REGON 101794967.

Masz Prawo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Kontakt

Sklep
La Bamba
96-100 Skierniewice
Rynek 20a
791 771 909
sklep@labamba.com.pl